ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
วัดกลางเวียงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด เชียงราย

วัดกลางเวียง อำเภอเมือง

วัดกลางเวียง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย ในสมัยที่เรียกกันว่ายุคสถาปนาเมืองเชียงรายขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2386 หลังจากที่ได้ถูกทับถมทำลายโดยธรรมชาติและรกร้างมาก่อนหน้านี้ เมื่อสร้างแล้วเสร็จมีการเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 2418 ได้มีการเปลี่ยนจากวัดเดิมคือ วัดจันทน์โลก หรือ จั๋นต๊ะโลก มาเป็นวัดจันทน์โลกกลางเวียง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ กลางเวียง เพราะยุคนั้น วัดนี้คือศูนย์กลางของเวียงเชียงราย เป็นที่ตั้งของ "สะดือเวียงเชียงราย"


แผนที่วัดกลางเวียง และ สถานที่ใกล้เคียง


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.