ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ อำเภอบึงกุ่ม

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 4/18-19 หมู่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 สามารถเข้าทางถนนรามอินทรา (ซอยรามอินทรา 40) เมื่อถึงถนนนวลจันทร์ เข้าซอยนวลจันทร์ 56 หรือจากถนนนวมินทร์เข้าซอยสิงหเสนี 2 ก็ได้
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ ดำเนินการก่อตั้งโดยเอกชน เป็นสถานที่สะสมงานศิลปะประติมากรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านประติมากรรมไทยต่อสาธารณชน ภายในศูนย์มีการแสดงประติมากรรมสมัยใหม่ของประติมากรชั้นครู อาทิ เขียน ยิ้มศิริ อินสนธิ์ วงค์สาม ชำเรือง วิเชียรเขตต์ และผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เวลา 10.00 - 16.00 น. เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 2559 0505 ต่อ 232, 119 ดูรายละเอียดและผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoksculpturecenter.org
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.