ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มัสยิดนูรุ้ลยะมาลแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

มัสยิดนูรุ้ลยะมาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา

มัสยิดนูรุ้ลยะมาล ตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชุมชนมุสลิมที่มีความเก่าแก่หลายชั่วอายุคน มีวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติในศาสนาอิสลามที่เข้มแข็ง ในตำบลลุมพลี แต่เดิมเรียกว่า "ทุ่งลุมพลี" ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระนครศรีอยุธยา มีประวัติกล่าวว่าชาวบ้านบางส่วนนั้นสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยมุสลิมที่ย้ายมาจากปัตตานี ไทรบุรี และหัวเมืองปักษ์ใต้ของประเทศไทยมาตั้งรกรากสมทบอยู่กับชาวมุสลิมกลุ่มเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว

ตำบลลุมพลีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่ในศาสนาอิสลาม ได้แก่ มัสยิดนูรุ้ลยะมาล อันเป็นที่ประกอบศาสนกิจและศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเนินนานนับศตวรรษ โดยมีประวัติว่ากลุ่มทายาที่มีเชื้อสายของฮูเซ็นเป็นชาวเปอร์เซียที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้พากันสร้างมัสยิดที่บ้านสระบัวแห่งทุ่งลุมพลีนี้ มาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราช แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชนมุสลิมในตำบลลุมพลีนี้

ต่อมาในยุคที่เกิดสงครามคราวที่เสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่สองนั้น ชุมชนที่อยู่บริเวณนี้ถูกทำลายโดยข้าศึกได้ใช้ทุ่งลุมพลีเป็นที่ตั้งกองทัพเพื่อล้อมพระนคร มีการค้นพบหลักฐานเป็นเศษขี้เหล็กที่ใช้ในการหลอมปืนใหญ่เพื่อเข้าโจมตีพระนคร ภายหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว ทุ่งลุมพลีก็กลายเป็นพื้นที่รกร้าง

ต่อมาได้มีผู้มาอยู่อาศัยอีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกันสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาแทน เป็นที่มาของมัสยิดนูรุ้ลยะมาล ซึ่งมีรูปทรงศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเทศอียิปต์ อาคารเป็นทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ พื้นปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลี ภายในมีมิมบัร หรือแท่นบรรยายธรรมไม้สักที่แกะสลักข้อความในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบศิลปกรรมตะวันออกกลางที่มีความประณีตงดงามมาก มัสยิดแห่งนี้ได้มีการบูรณะเรื่อยมาในหลายยุคสมัย ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจสำหรับชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยะมาลส่วนใหญ่ที่ยังดำเนินชีวิตตามแนวทางและยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

ในการเข้าชมมัสยิดนูรุ้ลยะมาลนั้น ควรติดต่อขออนุญาตจากโต๊ะอิหม่ามผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า โทร. 0 3523 1676
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.