ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอแกลง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 274 ถึงบริเวณสี่แยกเขาดิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 17 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งควายกิน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตของอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2518 มีเนื้อที่ 52,300 ไร่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำประแสร์ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนยาง ไม้มะค่าโมง กฤษณา และกล้วยไม้ป่า และไม้ประดับจำพวกว่านต่าง ๆ หวาย ไผ่ป่า และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ตลอดเส้นทางจะได้พบพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พืชสมุนไพร โป่งสัตว์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดชมวิว ระยะทางเส้นทางที่ 1 จะมีความยาว 2 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนก่อนเดินศึกษาเส้นทาง ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส) แยกจากถนนสุขุมวิทที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 274 เข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ลักษณะน้ำตกเป็นธารน้ำใสรองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม 8 ชั้น ได้แก่ วังหนึ่ง เป็นลำธารไหลผ่านโขดหิน มีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำตกได้ และยังมีปลาพลวงด้วย วังมัจฉา เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงจำนวนมาก และมีสะพานแขวนไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติวังมรกต เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตกเพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ วังไทรงาม เป็นแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตสามารถลงเล่นน้ำได้ ผากล้วยไม้ เป็นชั้นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ ด้านบนของน้ำตกมีหน้าผาที่มีกล้วยไม้ขึ้นอยู่ ช่องแคบ เป็นที่มาของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินเปฯชั้น ๆ น้ำตกหกสาย เป็นชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดเพราะน้ำตกจะไหลลงมาเป็นแผ่นผากว้าง ด้านล่างสามารถลงเล่นน้ำได้ และผาสูง เป็นชั้นสุดท้ายที่มีลักษณะเป็นลำธารไหลลงจากหน้าผาสูง

ผาสวรรค์ จากที่ทำการไปประมาณ 1,500 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล ระหว่างเดินทางสามารถพบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม และพันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง

น้ำตกคลองปลาก้าง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกคลองปลาก้างมี 7 ชั้น คือ วังช้างผ่าน เป็นชั้นน้ำตกที่ในอดีตเคยมีโขลงช้างป่าได้เดินผ่านข้ามลำธารนี้ ลานผีเสื้อ เป็นลำธารยาวมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน และที่บริเวณนี้จะพบผีเสื้อนานาชนิดเป็นจำนวนมาก แอ่งเครือสะบ้า เป็นแอ่งน้ำกว้างสามารถลงเล่นน้ำได้ ลานประตูผา เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด มองเห็นสายน้ำไหลผ่านระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน คล้ายผ่านออกมาจากช่องประตู ธารเกาะกลาง สายน้ำจากลำธารนี้จะไหลแยกออกเป็นสองสายโอบล้อมเกาะกลางลำร วังกระชาย แอ่งน้ำของน้ำตกนี้เป็นแอ่งรูแสมเหลี่ยมระดับน้ำค่อนข้างลึก รอบ ๆ บริเวณมีต้นกระชายขึ้นอยู่หนาแน่น และธารสายหมอก เป็นน้ำตกชั้นบนสุดที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้าง นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำที่ชั้นนี้ ยังเป็นชั้นที่สวยที่สุดอีกด้วย ตลอดทางขึ้นน้ำตกจะเป็นป่าธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้จำพวกเฟิร์น ว่าน และกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไป และที่น้ำตกแห่งนี้มีค่ายพักแรม จำนวน 2 หลัง พักได้หลังละ 30 คน ราคา 3,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

น้ำตกคลองหินเพลิง ตั้งอยู่ทางด้านจังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่ายังสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของน้ำตกมีดงว่านและดอกไม้ที่แปลกตา มีสัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้

เขาวง มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนหลายลูกล้อมเป็นวง เป็นที่ราบลุ่มอยู่ตรงกลาง บางส่วนเป็นภูเขาสูงชันมีชะโงกผา และมีถ้ำหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ประมาณ 80 ถ้ำ ถ้ำที่น่าสนใจ ได้แก่ ถ้ำเพชร ถ้ำละคร ถ้ำสิงห์โต ถ้ำค้างคาว ถ้ำโรงบ่อน ถ้ำเต่า เป็นต้น นอกจากนี้ที่บริเวณเขาวงยังเป็นแหล่งอาศัยของเลียงผาที่เป็นสัตว์ป่าสงวนด้วย

การเดินทาง

ใช้เส้นทางไปตลาดยายอามประมาณ 15 กิโลเมตร หรือเข้าทางตลาดกองดินประมาณ 11 กิโลเมตร

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 17 หลัง พักได้ 2-7 คน ราคา 600-1,200 บาท และเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2-4 คน ราคา 150-300 บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่ คนละ 30 บาท/คน/คืนเครื่องนอน 60 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ โทร. 0 3889 4378 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th, E-mail: chamao_@hotmail.com

พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.