ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา
ทะเลสาบสงขลาแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สงขลา

ทะเลสาบสงขลา อำเภอเมือง

มุมหนึ่งของทะเลสาบสงขลา บันทึกภาพจากบริเวณสวนป๋าเปรม สะพานเกาะยอ

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 20-25 กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำจืด แต่จะกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเลตรงปากอ่าว ในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ ที่สำคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราย และเกาะยอ นักท่องเที่ยวที่อยากจะเช่าเรือเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ ได้ที่บริเวณท่าเรือหลังที่ทำการไปรษณีย์สงขลา ไกล้กับตลาดทรัพย์สินภาพบรรยากาศอีกมุมของทะเลสาบสงขลา บันทึกภาพบริเวณท่าเรือหลังที่ทำการไปรษณีย์สงขลา

ท่าแพขนานยนต์ การเดินทางหลักที่สำคัญเส้นทางหนึ่งก่อนมีการสร้างสะพานเกาะยอ บันทึกภาพจากบริเวณสวนสองทะเล ใกล้กับอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ครอบคลุมตั้งแต่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธ์ อำเภอระโนด จนกรุทั่งถึงจังหวัดพัทลุง ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่นี้ ปากอ่าวจะอยู่บริเวณตอนล่างติดต่อกับทะเลฝั่งอ่าวไทยบริเวณปลายแหลมสนอ่อน จ.สงขลา


พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.