ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา
เขาตังกวนแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด สงขลา

เขาตังกวน อำเภอเมือง

สถานีลิฟท์โดยสารขึ้นสู่ยอดเขาตังกวน ตั้งอยู่บนถนนสุขุม ตรงข้ามเยื้องกับสถานกงศุลมาเลเซีย

เขาตังกวน เป็นภูเขาลูกเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมในตัวเมืองสงขลาทางไปแหลมสนอ่อน ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 105 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพของตัวเมืองสงขลาที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองสงขลาได้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลา และทะเลอ่าวไทย เกาะหนู เกาะแมว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ


ภาพบรรยากาศจากจุดชมวิวบนยอดเขาตังกวน


ภาพเกาะหนู เกาะแมว ฝั่งทะเลอ่าวไทย

ตัวเมืองสงขลา และ ทะเลสาบสงขลา

ทิวสนที่เรียงรายตลอดชายหาดแหลมสนอ่อน


สิ่งที่น่าสนใจบริเวณเขาตังกวน


พระธาตุเจดีย์หลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสงขลา ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาตังกวน กล่าวกันว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะทวาราวดี เป็นพระธาตุเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง ต่อมาในปี พ.ศ.2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์หลวงให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และในปี พ.ศ.2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชา ประดิษฐานไว้ ณ พระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาสืบต่อไป ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระ และ ตักบาตรเทโว


ศาลาพระวิหารแดง เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาตังกวนเบื้องล่างพระธาตุเจดีย์หลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้สร้างพลับพลาที่ประทับนี้ขึ้น แต่ยังคงสร้างค้างอยู่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายูถึงเมืองสงขลา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน มีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาพระวิหารจนสำเร็จในเวลาต่อมา และยังทรงพระราชดำริให้สร้างบันไดนาคขึ้นสู่พลับพลา ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.2440 ณ บริเวณศาลาพระวิหารแดงนี้ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพทางด้านทะเลสาบสงขลาได้เป็นอย่างดี


ประภาคาร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2439 ครั้งพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้โปรดให้กรมทหารเรือทำเครื่องหมายประดับประกอบตัวโคม และส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกมาจัดการก่อสร้างประภาคารตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบริเวณที่พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) และพระยาชลยุทธโยธินเป็นผู้เลือกสถานที่ ประภาคารนี้ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2440


สระว่ายน้ำลิงขนาดกำลังพอเหมาะ อากาศร้อน ๆ ลิงบอกชอบนักแล

ให้อาหารลิงบริเวณเขาตังกวน บริเวณด้านล่างเขาตังกวนฝั่งทางด้านถนนสุขุมใกล้กับสถานีบริการลิฟท์ขึ้นสู่เขาตังกวนมีลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งพักผ่อนหน่อยใจบริเวณดังกล่าว เพลิดเพลินกับการให้อาหารลิง


การขึ้นสู่ยอดเขาตังกวน ท่านสามารถขึ้นสู่ยอดเขาตังกวนได้ 2 ด้าน คือ บริการลิฟท์ขึ้นเขาตังกวนบริเวณด้านถนนสุขุมใกล้กับสี่แยกสระบัว ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 18.30 น. ค่าบริการ (ขึ้น - ลง) ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 120 ซ.ม. 20 บาท หรือ เดินเท้าขึ้นตามบันไดนาคซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล 4


แผนที่แสดงสถานีลิฟท์โดยสารขึ้นสู่ยอดเขาตังกวน ตั้งอยู่บนถนนสุขุม และสถานที่ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง >>> วัดแหลมทราย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง >>> แหลมสนอ่อน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง >>> แหลมสมิหลา

พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.