ท่อง เที่ยว ไทย 
พระเครื่อง
ข้อมูลท่องเที่ยว
76 จังหวัด ประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานี
วัดทรายขาวแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด ของประเทศไทย
 ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว โดยพิมพ์ คีย์เวิร์ด ที่ท่านสนใจ     
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัด ปัตตานี

วัดทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์

วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่บ้านทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดที่ราบเชิงเขาตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน มีกำแพงวัดล้อมรอบ วัดทรายขาวสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ส.๒๓๐๐ โดยมีท่านภักดีชุมพล (นายเพ็ง) ซึ่งได้อพยพครอบครัวมาจากรัฐเคดาห์ หรือเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ได้มาตั้งบ้านเรือนที่นี่ ต่อมาได้บริจาคที่ดินพร้อมกับบ้านที่อยู่อาศัยสร้างเป็นวัดแล้วนิมนต์พระ มาอยู่จำพรรษา

วัดทรายขาว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผูกพันธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๓๕ เกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจากวัดมีที่ดินมาก จึงจัดที่ดินภายในเขตวัดส่วนหนึ่งตั้งเป็นโรงเรียน และได้เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นต้นมา ทางวัดให้ความอนุเคราะห์ตลอดมา เจ้าอาวาสมี ๖ รูป วัดทรายขาวในปัจจุบันได้พัฒนามาโดยลำดับ

พระอธิการหมานเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง ธมฺมภูโต) เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ถึง พ.ศ.๒๕๔๒ ในเรื่องของเสนาสนะต่างๆ มีการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ สร้างวิหารอดีตเจ้าอาวาส สร้างวิหารจตุรมุขหลวงพ่อหินอ่อน สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ สร้างมณฑป สร้างหอสมุดและอีกหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกวัด รวมเป็นเงินแล้วประมาณร้อยกว่าล้าน


แผนที่วัดทรายขาว และ สถานที่ใกล้เคียง


เลือกชมรายการ >>> วัตถุมงคลวัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี
พระเครื่อง สิ่งสะสม ทุกรายการ รับประกันความแท้ และ ความพอใจ
Copyright 2009 www.collection9.net All Rights Reserved.